από τον Δημόκριτο στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο

συνοπτικά σε μια χρονολογική ακολουθία παρακολουθούμε την ιστορία της Ξάνθης

Χρονολόγιο Ξάνθης. «Τα αντικείμενα γίνονται πράγματα»

Η «νέα» μας πρόταση έχει ως στόχο την αξιοποίηση των έως τώρα δράσεων σχετικά με τον ψηφιακό πολιτισμό στην Ξάνθη.

Ξεκίνησε το 2017 με την υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η συλλογή και παραγωγή πολιτιστικού αποθέματος από τη ΦΕΞ (1952 έως σήμερα), είναι τεράστια και σπουδαία για την περιοχή. Στόχος μας ήταν η οργάνωση αυτού σε κατηγορίες & θεματικές και αντίστοιχα δομές και δράσεις που θα βοηθούσαν στην καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του αποθέματος.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου Προγράμματος Ψηφιακού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και την έγκριση της πρότασής μας «Θράκη - Ξάνθη - Πολιτιστικό Κοίτασμα», ο φορέας μας έχει θέσει τις βάσεις για μια ουσιαστική αξιοποίηση και ανάδειξη αυτού του κοιτάσματος.

Ξεκίνησε η ψηφιακή καταχώρηση των αρχείων που κατέχει ο φορέας μας και σταδιακά άλλων φορέων, για ένα νέο - προσβάσιμο - «ψηφιακό κόσμο», σε θεματικές:

Με την εμπειρία των προηγούμενων έργων και την υποστήριξη από τη νέα πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και τη χορηγική υποστήριξη και ανάπτυξη συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε ολοκληρώσει και το δεύτερο μέρος της πρότασής μας.

Το «Χρονολόγιο της Ξάνθης» είναι η κεντρική μας εφαρμογή όπου γύρω από αυτήν μικρότερες και έξυπνες εφαρμογές, εύχρηστες & με εικαστικό ενδιαφέρον, δημιουργούν θεματικές, εκπαιδευτικού, τουριστικού, ψυχαγωγικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Η ΦΕΞ είναι ο σύγχρονος φορέας πολιτισμού όπου οι κάτοικοι της περιοχής διεκδικούν την ποιότητα ζωής τους

Κείμενα - Ανάπτυξη Περιεχομένου: Συγγραφική Ομάδα ΦΕΞ Παραγωγή: Retrospectiva 2022
Προγραμματισμός: Βενετόπουλος Γιώργος Illustration: Βογιατζόπουλος Γιάννης Copyright: Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης

Περιήγηση ανά περίοδο
Περιήγηση ανά κατηγορία