Χρονολόγιο

Ένα ελάχιστο ημερολόγιο για την Ξάνθη στο άνοιγμα του χρόνου.

Ένα ταξίδι από τον Δημόκριτο στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο.

Συνοπτικά σε μια χρονολογική ακολουθία, ο χρήστης θα περιηγηθεί ανά «Περίοδο» από την προϊστορία έως και σήμερα, αλλά και ανά «Κατηγορία» αναζητώντας «Πρόσωπα, ιστορικά, πολιτιστικά, αθλητικά, κοινωνικό-οικονομικά γεγονότα, με σύντομες περιγραφές και οπτικοακουστικό συμπληρωματικό υλικό.

Ένα ημερολόγιο που αποτελείται από «Μικρές ιστορίες της Ξάνθης», που συμπληρώνουν τη μεγαλύτερη εικόνα της περιοχής μας.

Περιήγηση ανά περίοδο
Περιήγηση ανά κατηγορία